Invitation til selskabets medlemmer!

Den 4.- 5.  oktober 2010 afholdes på Danmarks Jernbanemuseum i Odense fagligt seminar og møde i Håndværks- og Industripuljen, der har inviteret medlemmer af Dansk Teknologihistorisk Selskab til at deltage. Emnet er Infrastrukturens kulturarv og landskaber. Til diskussion er atter et samarbejde med Dansk Teknologihistorisk Selskab og Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer. Se det spændende program nedenfor! (9/9-10)
:: Kommende møde i Håndværks- og Industripuljen