Årsmøde 2010 på Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet

Dansk Teknologihistorisk Selskab holdt årsmøde fredag-lørdag den 17.-18. september 2010 i Århus. Vært var Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet.

Temaet for årsmødet var Den skjulte teknologi. Vi lagde ud med et besøg på virksomheden Terma i Lystrup nord for Århus. Terma havde lavet et udsøgt program, hvor vi gennem 3½ time fik en grundig præsentation af virksomheden og dens forretningsområder. Særlig Termas rum- og radarprodukter og -teknologier blev gennemgået.


25 veloplagte medlemmer havde sikret sig plads på besøget hos Terma, hvor vi
blev pænt trakteret med sandwiches, sodavand, kaffe/te og chokolader.

I hæsblæsende tempo fortsatte årsmødet på Institut for Videnskabsstudier i Universitetsparken. Her ventede de sidste deltagere. Efter en kort indledning ved Henrik Knudsen fulgte med Kenn Tarbensen som ordstyrer de interessante foredrag hurtigt efter hinanden.

       
Professor Flemming Bessenbacher                    Museumsinspektør Flemming Petersen
iNANO, Aarhus Universitet                                Elmuseet, Bjeringbro

       
Direktør Lars Hinrichsen                                    Post doc. Jesper Vachy Kragh
Danish Meat Research Insitute                           Medicinsk Museion, K.U.


Festmiddagen i IVS’ kantine på øverste etage.
En del af den lækre buffet fra Chili-John ses i forgrunden.

Som noget nyt havde selskabet indlagt en festmiddagforelæsning. Lektor Søren Hein Rasmussen fra Historisk Afdeling, Aarhus Universitet, holdt den fornøjelige forelæsning om Glade atomer.


Søren Hein Rasmussen ved forelæsningen sent på aftenen.

Om lørdag fortsatte årsmødet i undervisningslokalet i stuetagen og efterfulgtes af rundvisning på Stenomuseet.

        
Lektor emeritus Henry Nielsen                            Museumsinspektør Hans Buhl
Institut for Videnskabsstudier, A.U.                     Stenomuseet.

Efter årsmødet var der generalforsamling i selskabet.

Opsamling

Som afslutning på årsmødet foretog Henrik Knudsen en opsamling på hele årsmødet. Den kan læses her i pdf-format. Nedenfor er der plads til andre kommentarer. Send dem gerne til  Webmaster,

 Læs Henrik Knudsens opsamling her

Kommentarer og debat

22-09-2010 Kommentar af Kristoffer Jensen, Industrimuseet, Horsens:

Tak for et inspirerende årsmøde, der som Henrik Knudsen gør opmærksom på i sin opsamling, også fik den mere eller mindre utilsigtede sidegevinst, at det lagde op til en debat om teknologihistoriens samfundsmæssige funktion.

Vi har som historikere ikke forudsætninger for at dømme om, hvilke af de teknologier der aktuelt forskes i, som vil vise sig at indeholde brugbare løsninger for fremtiden, og hvilke som vil vise sig at være blindgyder eller måske endda ende med at have samfundsskadelige konsekvenser. Med historikerens horisont kan vi imidlertid med stor sikkerhed sige, at der blandt de teknologiske løsninger, der aktuelt arbejdes på, vil ende med at være eksempler på både det ene og det andet. Vi har som historikere en pligt til at mane til eftertanke ved at fremdrage eksempler fra fortiden på både det succesfulde og det fejlslagne. Aktuelt næres der, som Henrik Knudsen gør opmærksom på, i brede kredse en stor tiltro til, at der kan findes teknologiske løsninger på stort set alle samfundets problemer. Denne strømning i tiden kan godt behøve at blive nuanceret.

Den rigtige teknologi kan løse mange problemer, men som teknologihistorikere ved vi også, at teknologi ikke udvikles i et vakuum. Kulturelle elementer spiller også en stor rolle. Derfor er en ensidig kanalisering af samfundenes ressourcer i retning af forskning i teknologiske løsninger heller ikke svaret på nutidens udfordringer.


Links

:: Se Termas website her

:: Se Insititut for Videnskabsstudiers website her

:: Se Steno Museets website her


Programmet for årsmødeseminaret 2010 i Århus kan ses her:

 Se programmet her

Generalforsamlingen blev afholdt på Stenomuseet.

  Se Generalforsamlingsdagsorden her

Selskabet havde fået den legendariskeChili-John til at lave en spændende festmiddagbuffet, og Henrik Knudsenhavde sammen med Valuewine udvalgt to supergode vine, der passede perfekt til menuen.

 Se menu og vinkort her