Ny stor attraktion lige nord for København

Brede Værk – Industrien i det grønne

Åbner 21. maj 2009

Rå mure, højloftede fabrikshaller og larmende maskiner – stille mølledam, grønne dalstrøg og hvidkalkede huse. Det lyder som modsætninger, men i Nationalmuseets nye museum, Brede Værk, lige nord for København, går industriæstetik og idylliske miljøer op i en højere enhed.

I det, der i 1800-tallet var Danmarks største klædefabrik og i dag er Danmarks største, fredede industrianlæg, bliver ny teknologi nu taget i brug for at fortælle historien om bl.a. industri- og velfærdssamfundets fremvækst og kritikken af dette.

Brede Værks historie
Langs Mølleåen har der siden middelalderen ligget møller, som bl.a. har forarbejdet kobber, korn og krudt. På Brede Værk blev der fra 1832 til lukningen i 1956 produceret klæde. Det enestående industrianlæg, Brede Værk, giver et godt indtryk af et samfund centreret om fabrikken med produktionsbygninger, arbejder- og mesterboliger, fabriksherrens landsted, spisehus, asyl til børnene, gartneri og park.

Industriarkitektur 
Bygningerne afspejler, hvordan industriarkitekturen ændrede sig fra år 1800 og 150 år frem. Her er maleriske, hvidkalkede bygninger med sprossevinduer fra 1830’erne og høje, markante murstensbygninger med rundbuede vinduer fra årtierne omkring 1900. Spinderiet og væveriet havde til huse i Danmarks ældste jernbetonbygning, påbegyndt i 1907, mens farveriet lå i en højloftet funkishal, hvor lyset strømmede ind fra de store ovenlysvinduer.

Nu er bygningerne sat nænsomt i stand, og de inviterer til at lade øjet dvæle ved arkitektoniske detaljer som gul-rød murstensornamentik og store vinduer i jernrammer.

Tre forskellige oplevelser
Inden for i museet venter tre meget forskellige oplevelsesdele. Den første del, Industrisamfundet, er en udstilling, der med ting, lyd, lys og levende billeder bl.a. fortæller om almindelige danskeres hverdag på vej mod nutidens samfund.

I den anden del, Fabrikken, besøger man klædefabrikken med store karte-, spinde- og vævemaskiner. Hver besøgende kan vælge hvem, man vil høre historien igennem: spinderipigen Marie, vævemesteren hr. Larsen, direktøren eller andre af fabrikkens folk, der toner frem blandt maskinerne og fortæller om arbejdslivet på fabrikken.

Hvis man er flere, kan man i den tredje del, Maskinen, udfordre hinanden til at få en lille kuglelejeproduktion op at køre. Hele familien kan arbejde ved to samlebånd med at producere kuglelejer til verdensmarkedet. Hvem kommer først – og med færrest fejl? En dampmaskine, der sætter i gang, er en del af oplevelsen.

Så hvis man ikke véd, hvor man skal tage hen, hvis der både skal være noget til den, der har en ingeniør i maven, til legebarnet i alle aldre og til æstetikeren, så er det nye museum på Brede Værk en oplagt mulighed.

Tekst: Nationalmuseets pressemeddelelser / redigeret af Kenn Tarbensen
Fotos: Nationalmuseet


Yderligere oplysninger

Brede Værk, Museum for Industrikultur
I.C. Modewegs Vej
2800 Kongens Lyngby
Sommer: 33 47 38 00
Vinter: 33 13 44 11

Åbent:
Tirsdag-søndag kl. 10-17 fra 21. maj til 18. oktober 2009. Derefter fra påske til skolernes efterårsferie. Gratis adgang.

Transport: 
S-tog fra København til Jægersborg, herefter Nærumbanen til Brede.
Bus 150S fra København til Nærum Station, herefter Nærumbanen til Brede.
Bus 194 fra Skodsborg Station til Bredevej (Retning Lyngby Station).
Tip:
Tager man med Danmarks korteste lokalbane, Nærumbanen, (7½ km) fra Jægersborg Station nord for København til Brede (samme billet som til S-tog og bus kan benyttes), får man den smukkeste tur gennem Kongens Lyngby og den grønne Mølleådal, inden man ankommer til mølledammen ved Brede Værk.

Hver søndag i juni, juli og august kl. 12, 13, og 14 er der guidede ture i Brede Hovedbygning, som er indrettet med elegante, lyse møbler fra omkring år 1800. Træd også ind i den lille arbejderbolig og se, hvordan en arbejderfamilie levede i 1950’erne. Adgang i forbindelse med guidede ture. Voksne, 50 kr., børn gratis.


TV-tip:
Se TV2-Lorry indslag med interview med bl.a. museuminspektørerne Lars K. Christensen og Mikkel Thelle her: :: Nationalmuseet


Litteraturtip:

Jeppe Tønsberg: Brede Klædefabrik, I.C. Modeweg & Søn A/S 1810-1956. Den danske klædeindustri i international belysning. Udgivet af Erhvervsarkivets Forskningsfond, Århus 2004.