Stemningsbilleder fra Nyholm

Nyholm er en kunstig ø, der blev skabt i slutningen af 1600-tallet som hjemsted for orlogsflåden.

Den er militært område og hjemsted for Marinestation København, og her findes bl.a. Søværnets Officerskole. Der er flere interessante bygninger fra midten af 1700-tallet.

I 2001-03 blev Danmarks ældste kystradiostation flyttet fra Frederiksholm til Nyholm. Den interessante træbygning i nationalromantisk stil huser nuSøværnets museum for trådløs telegrafi OXA.

Der er fri adgang til Nyholm i dagtimerne, men der er ordensregler, der skal overholdes. Se informationstavlen ved indgangen.

Nyholm er et område af stor kulturhistorisk værdi. Måske man kan håbe på, at denne perle engang i fremtiden bliver et af Københavns rekreative smørhuller og området kommer til at summe af liv ligesom sydfor påHolmen, hvor bl.a. Statens Teaterskole og Kunstakademiets Arkitektskole nu holder til.

Det er let at komme over til Nyholm medhavnebussen fra Det kongelige Bibliotek og fra Nordre Toldbod.

Ved indgangen til Nyholm ses galionsfiguren fra DANNEBROG,
linjeskib/panserfregat 1853-1875.

Østre Takkeladshus blev opført 1723-29 af flådens fabrikmester
Ole Judichær.

Den lange røde bygning er Spanteloftsbygningen fra begyndelsen af 1740’erne.

Nyholms hovedvagt Under Kronen blev tegnet af Philip de Lange
og bygget 1745. Lige bagved anes batteriet Sixtus.

Mastekranen fra 1748-51 og Planbygningen fra 1764.

Kaserne fra 1908-10, arresten t.h. er dog fra 1890, tegnet
af C.T. Andersen efter forlæg fra Ferd. Meldahl..

Kystradiostationen blev opført i 1908 på Frederiksholm, men er nu flyttet til Nyholm og er museum for radiokommunikation.

Den lille museumsbygning er fyldt til randen med et vælg af enestående klenodier
af radioudstyr fra radioens pionertid.

Billederne kan frit anvendes med www.teknologihistorie.dk som kilde.
Fotos og tekst: Kenn Tarbensen


Læs mere…

Frank Allan Rasmussen: Holmen. Fra flåde til folk. Gyldendal 2009.


Links

:: Søværnets museum for trådløs telegrafi OXA