Møllehistorisk Forårsdag på Uldum Mølle 7. maj 2022

Møllehistorisk Forårsdag på Uldum Mølle 7. maj 2022

Dansk Teknologihistorisk Selskab havde som noget nyt i år arrangeret Møllehistorisk Forårsdag på Uldum Mølle. Lørdag den 7. maj samledes 26 deltagere på møllen, hvor forårssolen dansede over møllen. Det blev en fornøjelig og velgennemført dag med spændende foredrag, rundvisning på møllen og gode samtaler under pæn beværtning af mølleren.

  

Dagen startede med kaffe og brød, hvor Kenn Tarbensen bød velkommen og præsenterede idéen bag arrangementet, gav en introduktion til selskabet mm. Første oplæg var ved Lasse Hauberg, som anlagde en socialkonstruktivistisk vinkel på mølleudviklingen i 1800-tallet med spændende tråde frem til i dag omkring nye ”relevante sociale gruppers” arbejde med mølleteknologi i en kontekst, hvor miljø fylder igen. I næste oplæg gav Ole Jeppesen et langt vue over møllehistorien i Danmark. Han startede i nutiden og bevægede sig baglæns i historien, og derved kom industrialiseringen i det 20. århundrede med. Det var velgørende, for Ole havde meget på hjertet.

  

Efter frokost viste mølleren Jacob Hanquist Pedersen rundt i Uldum Mølle og fortalte engageret om dens historie, restaurering og nuværende betydning for lokalsamfundet. Ude på gallerigangen fik han også møllevingerne til at dreje lystigt.

  

  

  

Lise Andersen delte efterfølgende gavmildt ud af sin store viden om danske møllers bevaringshistorie og mulig fremtid, herunder perspektiver ved fredning og ikke-fredning. En pointe var, at de bevarede møller skal bruges for ikke at forfalde. Sidste oplæg var ved Ole Jeppesen, der lagde op til en levende diskussion om møllehistoriens fremtid. Godt hjulpet på vej af den gode kringle blev det en levende diskussion, hvorunder Kenn bl.a. opfordrede møllehistorikerne til at komme ind i 1900-tallet sådan for alvor.

  

Fotos: Kenn Tarbensen.