Digitale kilder

Velkommen til denne underside på Dansk Teknologihistorisk Selskabs website. Vi har hidtil på forsiden bragt links til digitale samlinger, bøger  m.m., der kunne være nyttige for teknologihistorikere. Her vil vi forsøge at udbygge disse links til både store og små samlinger af digitalt materiale, et område, der til stadighed udvides. Du er meget velkommen til at sendes tips om oversete eller nye websites.


Museernes samlinger

Tekst på vej


Digitale museer i Norge og Sverige

I Norge og Sverige er fotos og oplysninger om mange museumsgenstande digitaliseret og publiceret på Internettet. Der er gode søgefunktioner, f.eks. kan der afgrænses til udvalgte museer, men der kan også søges på fritekst inden for teknologihistoriske emner. Men husk lige vore små sproglige forskelle!

:: Link til DigitaltMuseum i Norge her
:: Link til DigitaltMuseum i Sverige her


Computerhistorie

Computer History Museum i Californien har på deres website et onlinekatalog til museets samlinger, der består af mere end 100.000 genstande, dokumenter, fotos m.m..

  :: Link til søgebasen her


                 Europæisk kulturarv

Det virtuelle EU-bibliotek Europeana når i løbet af 2010 op på 10 millioner links til digitale emner i europæiske kulturinstitutioner. Blandt de mange billeder, tekster, lydoptagelser og videoer i museer, biblioteker og arkiver er der naturligvis meget, der handler om teknologi i bred forstand.

:: Link til Europeana


Patenter på Google

Millioner af amerikanske patenter

Google har skannet over 7 millioner amerikanske patenter med et væld af flotte tekniske tegninger og tilhørende beskrivelser.

Der er masse af danskere, der har fået patenteret deres opfindelser hos United States Patent Office. Eksempelvis Jens Olaf Thorsen “Potato Harvest Machine” fra 1910, som ses her.

:: Link til Googles patenter
:: Se også United States Patent and Trademark Offices søgebase


Kulturarvsstyrelsen

Rapporter om industriminder

Amtsrapporterne over industriminder, der blev lavet o. 2005 som optakt til Industrikulturens År 2007, findes fortsat på Kulturarvsstyrelsens website.

:: Link til rapporterne på KUAS’ website


Teknologihistorisk portal fra DTU

DTUs teknlogihistoriske portal PAST indeholder omkring 1400 billeder, genstande og arkivalier/tekster af høj relevans for teknologihistorikere. En glimrende søgefunktion hjælper brugerne.
: Gå til PAST her


Det Danske Staalvalseværk

Industrimuseet Frederiks Værk har offentliggjort over 5.000 historiske fotos fraDet Danske Staalvalseværk fra 1940 til 2002. Det store billedalbum kan ses på Flickr.

:: Se samlingen på Flickr


Unik fotoserie fra Longwy 1983 på Flickr

Foranlediget af stålværksomtalen (se link ovenfor) har en af websidens besøgende, Per Ryolf, på Flickrpubliceret en unik samling af fotos fra stålværksbyen Longwy i Lorraine i Nordfrankrig.

De stammer fra et besøg i byen i 1983 kort før alt blev lukket under dramatiske omstændigheder. Se de flotte fotos her.
:: Se samlingen på Flickr


Webportalen Kultur Perler

En stor del af den digitaliserede kulturarv findes i denne portal, hvor der også er meget interessant for teknologihistorisk interessede, bl.a. direkte links til Marinens fotoarkiv, statslige betænkninger, Daells Varehus’ kataloger, Illustreret Tidende, filmplakater og meget, meget andet.
:: Gå til KulturPerler her


Søhistorisk registratur

Handels- og Søfartsmuseets digitale billedarkiv

En database med over 30.000 fotos med tilknytning til søens verden. Og det skal forstås meget bredt, f.eks. er der fotos af kanaler og sluser, toldvæsen, udvandring og meget andet.
:: Se samlingen her


Danmarks Statistiks årbøger

Danmarks Statistik har digitaliseret alle de gamle årbøger frem til 1940 (og herefter hvert 5. år).

Der er masser af ting at fordybe sig i, også for teknologihistorisk interesserede.

Vidste du f.eks. at i tiåret 1906-15 var der 55 danskere, der døde ved automobilulykker, mens 301 mistede livet ved jernbaneulykker, 440 ved hestekørsel og 70 ved skibsforlis?
:: Se årbøgerne her


Afhandling om B&W

Lektor Jan Pedersens ph.d.-afhandling Teknologisk udvikling i
maskinindustrien. Burmeister & Wain 1875-1939
 (1996, udg. 1999)
er udsolgt fra forlaget.

Hele afhandlingen på 447 sider kan dog læses i en pdf-version på
Københavns Universitets website.

  :: Se afhandlingen her


Søfartens Bibliotek

Søfartens Bibliotek har digitaliseret Dansk Søulykke Statistik
1893-1996
 og det går fremad med en tilsvarende digitalisering afDanmarks Skibslister 1869-2002.

Disse helt centrale kilder til dansk søfartshistorie kan ses nedenfor.

:: Se Dansk Søulykke Statistik her
:: Se Danmarks Skibslister her

 


Fornem brochuresamling under digitalisering

Dansk Motor- og Maskinsamling ved Grenå har en spændende website
bl.a. med fotogallerier (også af gamle radioer!). Der er tillige et  
brochurearkiv
, hvor en lang række pjecer m.m. fra maskinfabrikker
er digitaliserede. En samling marinemotor-brochurer er også under digitalisering.
:: Se Motorsamlingens hjemmeside her


Brochurer om landbrugsmaskiner

Brochurer om landbrugsmaskiner fra Dronningborg Maskinfabrik er også digitaliserede.

Mejetærskere, roeoptagere, halmpressere m.m. kan ses på Steen Trampedach Pedersens hjemmeside.
:: Se brochuresamlingen her


Sjælden håndbog om mølleindustri

Ferd. Jensens “Haandbog i Mølleindustrien” fra 1893 er blevet digitaliseret
af Dansk Mølle Forum.

Historien om den lille røde bog, der blev udgivet af Københavns
Møllestensfabrik og nu er en klassiker for møllehistorikere, kan tillige
læses i museumsinspektør Lise Andersens artikel, hvor der er mulighed for direkte download af bogen.

:: Ferd. Jensens Haandbog i Mølleindustrien


Gamle rutebiler

Fotos, film og facts om Sechers Rutebiler

Busnørder og andre kan nu se materiale om det berømte rutebil-
firma, der eksisterede fra 1932  til 1995. Arbejdsgruppen vil
gerne have mere materiale.

:: Se mere på websiten for Sechers Rutebiler