Bliv medlem

Du kan blive medlem af Dansk Teknologihistorisk Selskab ved enten at rette skriftlig henvendelse til selskabets formand, Louise Karlskov Skyggebjerg via ordinær post eller e-mail.

Indmeldelse

Dansk Teknologihistorisk Selskab
Louise Karlskov Skyggebjerg (formand)
Teknologihistorie DTU, Institut for Fysik
Fysikvej
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. direkte 45 25 32 80, mobil 21 66 77 47
e-mail: louise.skyggebjerg@fysik.dtu.dk

 Se tillige under Kontingent