Bliv medlem

Du kan blive medlem af Dansk Teknologihistorisk Selskab ved at rette skriftlig henvendelse til selskabets formand, Casper Andersen via e-mail.

Indmeldelse

Dansk Teknologihistorisk Selskab
Casper Andersen (formand)
e-mail: ideca@cas.au.dk

 Se tillige under Kontingent