Fremhævet indlæg

Årsmøde i Helsingør 27.- 28. september 2024

Dansk Teknologihistorisk Selskab holder årsmødeseminar på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør fredag-lørdag 27. – 28. september 2024. Emnet er Nordatlanten – teknologihistorie og samlinger. Der er en perlerække af foredrag og rundvisninger på museet, herunder orientering om planerne om et nyt teknisk museum.  Om lørdagen er der besøg på M/S Søfart. Tilmeldingsfrist 1. september. Der afholdes også generalforsamling i selskabet – indkaldelse følger.

:: Årsmødeseminar 2024 program

Jytte Thorndahl går på pension – afskedsreception 28. juni

Jytte i sit es som engageret formidler på Elmuseet i slutningen af 1980’erne. Foto: Energimuseet.

Efter 37 år som markant museumsinspektør på Energimuset går Jytte Thorndahl på pension. Jytte var som ung museumsinspektør på Elmuseet i begyndelsen af 1990’erne med til at stifte Dansk Teknologihistorisk Selskab og har gennem alle årene været medlem. Selskabet takker Jytte for den store indsats indenfor teknologhistorien – og ønsker hende et godt otium. Der er afskedsreception på museet fredag 28. juni 2024.  Kom og glæd Jytte! Tilmelding kræves – se invitation.

:: Invitation – afskedsreception Jytte Thorndahl Energimuseet

Nyt storværk om erhvervsliv på Fyn er netop udkommet

Syddansk Universitetsforlag har netop udgivet 2-bindsværket Fyn – et erhvervsliv under forandring 1945-2020. Det er Tage Koed Madsen og Jesper Strandskov, der grundigt har analyseret erhvervsudviklingen på Fyn siden 2. Verdenskrig. Der er fokus på både gamle og nye virksomheders op- og nedture – og et erhvervsliv, der samlet set blev forandret til ukendelighed.

:: Læs om bogen på forlagets webside

Godt nyt til datahistorisk interesserede

Dansk Datahistorisk Forening har som supplement til foreningens nyhedsbreve påbegyndt udgivelsen af et mere omfattende medlemsblad med titlen dask. Det udkommer fremover hvert kvartal og sendes direkte til medlemmerne. Se det netop udsendte nr. 2 her og tag et kig på hjemmesiden.

::: Link til Dansk Datahistorisk Forening | Dataarkæologerne (datamuseum.dk)

:: dask – medlemsblad nr. 2: Medlemsblad nr. 2 (mserver.dk)

J.C.H. Ellehammers Projektpris – nyhed til HTX

Så er det nu gymnasieelever fra tekniske gymnasier rundt om i landet skal have en præmie!

J.C.H Ellehammers projektpris er navnet på en ny pris, der uddeles til elevprojekter i faget Idéhistorie B på HTX, Prisen tildeles til projekter, der viser innovative og fagligt interessante perspektiver på teknologiens historiske betydning for menneskets livsvilkår, idéudvikling eller historiske begivenheder.

Undervisere kan nu indstille egnede projekter frem til deadline den 1. juli 2024. Førsteprisen er på 25.000 kr., mens andenprisen er på 10.000 kr.

:: Se mere her (pdf): Ellehammerprisen_2024_opslag

:: Ellehammers projektpris (au.dk)

Nyt fra bestyrelsen

5. marts 2024: Som tidligere annonceret ønsker Selskabet at arrangere en teknologihistorisk forårsdag omkring Søby Brunkulslejre. Det har desværre ikke været muligt at lave arrangementet i år. Bestyrelsen har derfor besluttet at arbejde for at afholde det i 2025 i samarbejde med andre foreninger med henblik på at sikre kritisk masse og opbakning til arrangementet.

Selskabets årsmøde finder som annonceret sted den 27. September 2024. Det overordnede tema for årsmødet angår “Nordatlanten, teknologihistorie og samlinger”. Nærmere information om program og sted følger.

100 års vejhistoriske artikler er nu online

Dansk Vejtidsskrift blev startet i 1924, hvor den voksende bilisme krævede fokus på veje. Nu hedder tidsskriftet Trafik & Veje, I anledning af jubilæet er alle de gamle numre med over 17.000 artikler nu blevet digitaliseret.

Der er meget spændende at dykke ned i inden for veje- og transportsektoren. I jubilæumsnummeret har selskabets mangeårige medlem Jørgen Burchardt bl.a. skrevet om tidsskriftets baggrund. Søg på 2024/01 for at se jubilæumsnummeret.

:: Se tidsskriftet her

:: Dansk Vejtidsskrift – Trafik Veje – 100 år (pdf)