Om selskabet

Selskabet har til formål at fremme teknologihistorisk forskning, undervisning og formidling i Danmark. Selskabet skal virke for udveksling af viden mellem enkeltpersoner og institutioner, der arbejder med teknologihistoriske emner.

Ved teknologihistorie forstår vi den teknologiske udvikling i dansk og internationalt perspektiv og i det komplekse samspil mellem teknologi og kultur, herunder etik, politik, økonomi m.m. Teknologihistorie handler ikke blot om maskiner, produkter og systemer, men også om sociale processer, altså om mennesker, institutioner og andre faktorer bag den teknologiske udvikling.

Dansk Teknologihistorisk Selskab er i dag den største forening for teknologihistorie i Danmark. Selskabets historie går tilbage til 1991, hvor en kreds af historikere omkring Aarhus Universitet begyndte et samarbejde om teknologihistorie. Med afsæt i relevante læreanstalter og museer i Jylland førte det i 1992 til stiftelsen af selskabet under navnet Teknologihistorisk Selskab med lektor Henry Nielsen fra Aarhus Universitet som den første formand. Ved et møde i Viborg i 1995 omdannedes selskabet til et landsdækkende selskab og navnet ændredes til Dansk Teknologihistorisk Selskab. Lektor Marianne Rostgaard fra Aalborg Universitet var formand 1995-96, hvorefter museumsinspektør Hans Buhl, Steno Museet i Århus, tog over frem til 2005. Museumsleder fra Industrimuseet Frederiks Værk i Nordsjælland Frank Allan Rasmussen var derefter formand frem til 2012, hvor lektor, dr.phil. Michael F. Wagner, Historiestudiet ved Aalborg Universitet, tog over. I 2017 blev historiker ved Teknologihistorie DTU Louise Karlskov Skyggebjerg formand.

Den vigtigste aktivitet i selskabet i årets løb er årsmødet, der sædvanligvis afholdes skiftevis mellem øst- og vest-Danmark. Det tilstræbes, at årsmøderne placeres ved en institution eller i en region med en vis aktualitet. Foruden et fagligt program, der typisk rummer foredrag og diskussion om nyere aspekter og tendenser vedrørende teknologihistoriske emner, består årsmødet også af ekskursioner og/eller omvisninger i museer el. lign. samt naturligvis socialt fællesskab, bl.a. ved en fælles middag. Selskabets generalforsamling afholdes i tilslutning til årsmødet.

Efter flere års tilløb har Dansk Teknologihistorisk Selskab desuden i 2008 fået relanceret sin hjemmeside.Det er ambitionen at hjemmesiden foruden medlemsinformationer skal være et midtpunkt for teknologihistorie i Danmark, bl.a. ved at linke til væsentlige nyheder i ind- og udland.

Hjemmesiden er også blevet forsynet med en tumleplads for små og store Teknologihistorier, hvor der kan findes eksempler på, hvad teknologihistorie kan være.


Indmeldelse?

Alle der arbejder med eller interesserer sig for teknologihistorisk forskning, undervisning og formidling kan blive medlem af Dansk Teknologihistorisk Selskab.

Benyt venligst linket “Bliv medlem” i topmenuen.


CVR

Dansk Teknologihistorisk Selskab er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med
CVR-nr. 33018118.


Bank

Selskabets bankforbindelse er  Danske Bank. Vi har kontonummer 0981-0978817. Husk at angive navn og adresse ved indbetaling af kontingent m.v.


ISSN

Teknologihistorier er registreret med ISSN-nr. 1904-3066