Links

Velkommen til Dansk Teknologihistorisk Selskabs samling af links til foreninger, museer og andre websites af teknologihistorisk relevans i både ind- og udland. Vi håber, at du får udbytte af siden og ønsker god fornøjelse.

Inden for hver kategori er links anført alfabetisk.

Andre foreninger m.v. i Danmark

HITEK – Selskabet for Historisk Teknologi HITEK er et fagteknisk selskab under Ingeniørforeningen. Medlemmerne er derfor primært medlemmer af Ingeniørforeningen i Danmark, men andre kan også blive medlem. Selskabet sigter mod at ønsker at stimulere ingeniørers og andres interesse for industri- og teknologihistorie gennem afholdelse af konferencer, foredrag ekskursioner, studiekredse, etc. samt virke for bevaring af historisk teknisk videnskabelige interessante genstande. Medlemskab er gratis for IDA medlemmer. Andre kan ansøge om et gæstemedlemskab. :: Hitek :: IDA

Håndværks- og industripuljen Puljen, der er et uformelt samarbejde mellem museer, sigter mod at sætte fokus på og overblik over Industrisamfundets kulturværdier. På to årlige møder fremlægges der planer om og resultater af undersøgelser og projekter, og man diskuterer fælles problemer vedrørende genstandsindsamling, registrering m.m. Foruden museumsfolk findes der historikere, arkitekter, bevaringsfolk, arkivarer, konservatorer m.fl. i puljen. På hjemmesiden findes oplysninger om puljen, om møder og ikke mindst en Vejviser til håndværks- og industrihistorie, der indeholder oplysninger om museer, arkiver samt litteratur om specifikke industrielle områder. Bemærk: Puljen er ophørt.

Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer Formålet med selskabet er at styrke interessen for og bevidstheden om industrikulturens værdier og placering i det danske samfund. Dette sker gennem publikationer som tidsskriftet Fabrik og Bolig, der bringer artikler om danske og udenlandske fabriks- og boligmiljøer, nye bevaringsprojekter, museer, bøger, udstillinger, konferencer og møder. Desuden arrangeres der møder om og ekskursioner til fremtrædende industrimiljøer. Selskabet tager også frednings- og bevaringsinitiativer, støtter lokale bevaringsbestræbelser og søger at påvirke de offentlige myndigheder til en styrket indsats på området. :: Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer

Videnskabshistorisk Selskab Selskabet blev startet i 1949 som Selskabet for de Eksakte Videnskabers Historie. I 2002 blev selskabets navn ændret til det nuværende. Formålet er at være et mødested for alle, der er interesseret i videnskabshistorie og teknologihistorie i bredeste forstand. Selskabet er i princippet landsdækkende, men da arrangementerne typisk afholdes på H.C. Ørsted Instituttet er der en klar overvægt af medlemmer i hovedstadsområdet. Der holdes typisk 4-8 arrangementer om året. :: Videnskabshistorisk Selskab


Museer i Danmark

Arbejdermuseet Arbejdermuseets er det landsdækkende museum, der belyser arbejderklassens liv og virke, herunder arbejdernes levevilkår, dagligliv, boligforhold, arbejdsforhold, faglige og politiske virke o.a. Websitet indeholder oplysninger om udstillinger og andet. :: Arbejdermuseet

Brandts Danmark Mediemuseum (Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum)   Hjemmesiden indeholder besøgsoplysninger og andet. :: Brandts – Danmarks Mediemuseum

Brede Værk I Danmarks største fredede industrianlæg, Brede Værk, slog Nationalmuseet i maj 2009 dørene op for et helt nyt museum for industrikultur. På Brede Værk gives en enestående mulighed for på egen krop at se og mærke det danske velfærdssamfunds udvikling. I rammerne af den gamle klædefabrik får publikum, gennem interaktive film, hårdt fabriksarbejde, og udstillinger, et indblik i, hvordan industrialisering har ændret befolkningens levevilkår de sidste ca. 100 år. Websitet indeholder blandt andet oplysninger om udstillingerne og skoleundervisning. :: Brede Værk

Danfoss Museum og Teknorama Museet skildrer den teknologiske udvikling for Danfoss og fortæller samtidig historien om Mads Clausen. På teknoramaet findes et teknologisk eksperimentarium. Hjemmesiden indeholder besøgsoplysninger :: DanfossUniverse

Danmarks Industrimuseum Museet i Horsens beskæftiger sig med arbejder-, håndværker – og industrihistorie i en ca. 20.000 kvadratmeter stor udstilling. Rummer nu også et pengemuseum. Hjemmesiden er ret omfattende.   :: Danmarks Industrimuseum

Danmarks Jernbanemuseum Museet viser Jernbanevogne fra 1850erne og frem: Bl.a. kongelige salonvogne, damp og diesel lokomotiver foruden en stor færgeudstilling med masser af modeller og særlig damesalon. Hjemmesiden indeholder kun besøgsoplysninger. :: Danmarks Jernbanemuseum

Danmarks Tekniske Museum Museet blev etableret i København i 1911. Siden 1966 har museet holdt til Helsingør, og efter en flytning i 2002 fremstår museet nu som et stort moderne museum på over 14.000 kvadratmeter. Det et landsdækkende museum med en imponerende samling af dampmaskiner, opfindelser, elektriske apparater, cykler, biler og fly, herunder Ellehammers. Websitet indeholder bl.a. et godt videnscenter, men selvfølgelig også oplysninger om særudstillinger, skoletjeneste m.m. :: Danmarks Tekniske Museum

Dansk Cykel- og Knallertmuseum I Glumsø syd for Ringsted findes Skandinaviens største samling af tohjulede transportmidler. Cyklens og knallertens historie vises i en lang række opstillinger, og der er mulighed for at prøve nogle af de gamle køretøjer, også for børn og unge. Åbent maj-september. :: Dansk Cykel- og Knallertmuseum

Dansk Datahistorisk Museum Det virtuelle museum drives af Dansk Datahistorisk Forening som har til formål at indsamle, restaurere og bevare dataudstyr, herunder hardware, software og dokumentation, som primært er produceret i Danmark. Foreningen søger at udbrede kendskabet til området gennem udstillinger og hjemmesiden. Hjemmesiden indeholder oplysninger om danske edb firmaer, primært Regnecentralen, som der findes mest materiale om, men også Christian Rovsing og Dansk Data Elektronik.   :: Dansk Datahistorisk Museum

Dansk Motor- og Maskinsamling Lidt vest for Grenå findes en unik samling af motorer og maskiner knyttet til industri og landbrug. Fra traktorer til benzinstandere. Samlingen er sammensmeltning af forskellige gode folks hobbyinteresser og siden juni 2008 har den været en selvejende institution. Hjemmesiden rummer både fotogallerier, videoklip, brochurearkiv, tegninger (motorlære) og meget andet. :: Dansk Motor- og Maskinsamling

DieselHouse Det førende museum i Danmark for dieselsmotorens udvikling findes i København SV – skabt på grundlag af det gamle B&W-museum. Her kan man lytte og lugte til de arbejdende gamle motorer og følge dieselteknologiens udvikling fra slutningen af 1800-tallet til nutiden. Den teknologiske udvikling kobles sammen med historien om Københavns energiforsyning, om B&W skibsværft og motorfabriks udvikling over 150 år, om varetransport over havene og dieselteknologiens brug i hele verden. Den store B&W dieselmotor fra 1932 startes første og tredje søndag i hver måned. Fremragende hjemmeside med bl.a. videoklip.    :: Dieselhouse

Elmuseet Danmarks museum for elektricitetens fysik, teknologi og kulturhistorie findes ved Tange sø nær Bjerringbro. Der er museum og et mindre eksperimentarium. Sitet har bl.a. besøgsoplysninger. :: Elmuseet

Gasmuseet Museet i Hobro omhandler gassens historie i Danmark fra 1853 til nutiden. Websitet indeholder information om gassens kulturhistorie foruden publikumsoplysninger. :: Gasmuseet

Godthaab Hammerværk Godthaab Hammerværk en halv snes kilometer sydvest for Aalborg er et fascinerende museum, der er indrettet i de gamle fabriksbygninger. Her kan bl.a. vandkraft studeres i detaljer og dertil er der også mulighed for at følge produktudviklingen fra den lille smedje til den mere industrialiserede del: Zincks Fabrikker. Selskabet besøgte museet ved årsmødet i 2007 (se under tidligere arrangementer). :: Godthaab Hammerværk

Industrimuseet Frederiks Værk Museets ansvarsområde er nyere tid, med følgende speciale: ”Det lokale industrisamfunds plads i verden fra etableringen til i dag”  :: Industrimuseet Frederiks Værk

Papirmuseet Bikuben Specialmuseum i Silkeborg for papir og papirfremstilling. Papirmuseet er et levende museum for håndgjort papir. Museet har til huse i Silkeborg på den gamle Silkeborg Papirfabrik i de gamle produktionslokaler for håndgjort papir. Desuden fremragende hjemmeside med ambition om at være det sted i Danmark, hvor man får det bedste overblik og indblik i dansk papirhistorie generelt, de enkelte fabrikkers historie og de forskellige specialtemaer. :: Papirmuseet Bikuben

Post og Tele Museum På museet på Købmagergade i København fortælles de sidste 375 års danske kommunikationshistorie fra Christian IVs postvæsen til vor tids moderne telekommunikation Foruden almindelige besøgsoplysninger findes et virtuelt museum med tidligere udstillinger og en linksamling til Andre post- og telesteder. :: Post- og Telemuseum

Poul La Cour Museet Museet i Askov ved Vejen fortæller om opfinderen, humanisten og højskolemanden Poul la Cour. La Cour var forgangsmand i dansk vindmølleindustri. Sitet indeholder oplysninger om museet, Poul la Cours liv og opfindelser foruden et arkiv. :: Poul la Cour Museet

Steno Museet Danmarks Videnskabshistoriske Museum i Århus indeholder en afdeling for videnskabshistorie, en afdeling for medicinhistorie, et planetarium og en medicinsk urtehave. Hjemmesiden er ret omfattende og er på et tidspunkt blevet kåret som årets bedste på www.teknik-og-kultur.dk :: Stenomuseet

Textilforum Under Herning Museum er i den gamle Herning Klædefabriks bygninger i Vestergade lavet et specialmuseum for tekstilindustriens udvikling. :: Textilforum


Andre danske websites

Dansk Mølle Forum Website for alle med interesse for mølleriets og møllebyggeriets historie samt bevaringen af de bygningsmæssige og kulturhistoriske levn, der knytter sig til gamle møller. :: Dansk Mølle Forum

Industrialia Website for industri- og teknologihistorie, der er startet på privat initiativ i 2008 og hurtigt har vist sig levedygtig med et væld af aktuelle opdateringer, bognyt, udstillingsnyt og meget andet. :: Industrialia.dk

Teknik & Kultur Website for alle med interesse for håndværks- og industrihistorie. Hjemmesiden opdateres desværre ikke så tit, men indeholder fortsat bl.a. et væld af bogomtaler, databaser, diskussionsindlæg fra primært perioden 2000-2007. Der er meget fortsat at fordybe sig i på denne website. :: Teknik & Kultur


Museer i udlandet

England

Museum of Science and Industry (Manchester) Museet er beliggende i verdens ældste jernbanestation, Liverpool Road Station fra 1830. Det er et relativt nyt museum, der siden starten i 1983 dog er ekspanderet til at være et af Englands førende teknologihistoriske museer. Her er stort set alt hvad hjertet begærer fra den industrielle revolution til moderne luft- og rumfart – og meget her imellem. :: Museum of Science and Industri

National Media Museum (Bradford) Åbnet i Bradford i 1983 som National Museum of Photography, Film and Television, siden 2006 blot National Media Museum. Er en del af National Museum of Science and Industry. :: National Media Museum

National Museum of Science and Industry Under denne paraply findes fire forskellige museer, nemlig Science Museum (South Kensington), Science Museum (Swindon), National Railway Museum (York) og National Media Museum (Bradford). Se nærmere om disse her på siden. :: National Museum of Science and Industry

National Railway Museum (York) Museum med et væld af lokomotiver, passagervogne og meget andet i tilknytning til jernbanens historie. Åbnet i York i 1975 som en afdeling af National Museum of Science and Industry. :: National Railwau Museum

Science Museum (South Kensington) Musset, der er grundlagt i 1857, er med over 300.000 genstande – fra mikrochips til fly – et af verdens største videnskabshistoriske museer. Et must under besøg i London. Museet er hovedmuseet i National Museum of Science and Industry. :: Science Museum (South Kensington)

Science Museum (Swindon) I 1979 blev RAFs flyveplads i Wroughton nær Swindon overtaget af Science Museum. I seks gamle hangarer findes her museets samling af store objekter som fly, busser m.m. Den største er formentlig en trykkemaskine fra Fleet Street, der vejer 140 ton. Museet i Swindon er normalt ikke åbent for offenligheden, idet der dog kan være særarrangementer, ligesom der er mulighed for guidede rundvisninger. :: Science Museum (Swindon)

Norge

Norsk Bergverksmuseum (Kongsberg) Omkring 75 km. vest for Oslo findes Norsk Bergverksmuseum i den gamle sølvmine i Kongsberg, anlagt af Christian 4. i 1624. En lang række klenodier er samlet i selve museet og med grubetoget kan besøgende køre langt ind – og ned – i den berømte sølvmine, der lukkede i 1958. Foruden selve Bergverksmuseet kan også bl.a. beses Kongsbergs Våpenfabriks Museum og Den kongelige Mynts museum. Våbenfabrikationen startede i 1814 og på våbenmuseet kan studeres en udvikling ”fra en tradisjonell mekanisk bedrift, via rollen som lokomotiv i moderniseringen av norsk industri på 1960-tallet, til landets fremste høyteknologi- og elektronikkonsern med internasjonalt renommé”. Der er mange spændende aktiviteter året igennem. :: Norsk Bergverksmuseum

Norsk Oljemuseum (Stavanger) Musset er indviet i 1999 og er naturligt beliggende i Stavanger i en monumental museumsbygning på 5.000 kvadratmeter. Museet viser både den teknologiske udvikling fra de første olieplatforme i Nordsøen til moderne fleksible produktionsskibe og undervandssystemer. Der er bl.a. også fokus på arbejds- og leveforhold på olieplatformene. Hjemmesiden har en omfattende linksamling vedrørende olie og energi. :: Norsk Oljemuseum

Norsk Teknisk Museum (Oslo) Siden 1995 har Norsk Teknisk Museum haft status som det norske nationalmuseum for industri, videnskab og teknologi. I dag er museet også det nationale medicinhistoriske museum. Museet har til opgave både at være et samtidsmuseum og et historisk museum, et dobbeltsigte, der præger de skiftende særudstillinger. Museets egen historie går tilbage til 1914. Efter flere forskellige placeringer flyttede museet i maj til de nuværende faciliteter i Kjelsås i Oslo, hvor museet råder over 20.700 kvadratmeter til udstillinger, bibliotek, magasiner m.m. Desuden fremragende hjemmeside med stor vægt på formidling. :: Norsk Teknisk Museum

Næs Jernverksmuseum (Tvedestrand) Omtrent midt imellem Kristiansand og Larvik på Sørlandet findes i Tvedestrand jernværksmuseet på Næs Jernverk, der var i drift fra 1665 til 1959. Det er et af bedst bevarede af de gamle norske jernværker, der tidligere spillede en meget stor rolle i den dansk-norske økonomi. Jernværket var fra 1799 ejet af Jacob Aall, der også var Eidsvollmand, og museet er derfor også aktuel i forbindelse med grundlovsjubilæet i 2014. Det er et ganske interessant museum i storslåede omgivelser. :: Næs Jernverksmuseum

Spanien

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (Terrassa) I Terrassa uden for Barcelona findes et interessant spansk nationalt museum for videnskab og teknologi. Det er indrettet i et gammel uldspinderi og den katalanske klædefabrikation indgår naturligvis i udstillingerne, der dog rækker meget videre. Blandt andet er der spændende udstillinger om energi og transport. Museets generelle mål er da også “to develop the knowledge of the history of science, technology and the process of industrialisation of Catalonia, as well as of the productive processes”. Museets website er kun delvis på engelsk. :: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Sverige

Sjöhistoriska Museet (Stockholm) Det søhistoriske museum er bygget i 1938 og er nu en del af Statens Maritima Museer. Museets formål er indsamling, bevaring og udstilling af genstande til belysning af søhandelens, skibsbyggeriets og søforsvarets historie. I årenes løb har der været over 300 særudstillinger – fra ubåde over sørøvere og spritsmuglere til badedragter. :: Sjöhistoriske Museet

Sveriges Järnvägsmuseum (Gävle / Ängelholm) I Gävle ca. 150 km. nord for Stockholm og i Ângelholm nord for Helsingborg findes det svenske jernbanemuseums to afdelinger. Museets historie går tilbage til 1915 og beskrives nu som “en av världens finaste järnvägshistoriska samlingar som visar den utveckling som pågått under 150 år. I utställningen i Gävle kan du följa järnvägens utveckling med tyngdpunkten på loken och vagnarna medan utställningen i Ängelholm visar järnvägens historia genom människor och miljöer.” :: Sveriges Järnvägsmuseum

Tekniska Museet (Stockholm) Sveriges største tekniske museum med et udstillingsareal på 10.000 kvadratmeter og omkring 300.000 årlige besøgende. Museet, der er stiftet i 1923, har det nationale ansvar for den tekniske og industrihistoriske kulturarv. ”Samlingarna och kunskapen om industrisamhället, tekniken och teknikutvecklingen ska användas för att möta människors intressen och skapa engagemang och framtidstro”, hedder det blandt andet på museets fremragende hjemmeside. Det er muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev. :: Tekniska Museet

Tobaks- og Tändsticksmuseum (Stockholm) Museet blev etableret i 1938 som et tobaksmuseum med genstande fra de hundredevis af tobaksfabrikker, der fandtes i Sverige før der blev indført tobaksmonopol i 1915. I 1965 flyttede museet til Skansen på Djurgården i Stockholm. I 2000 blev der tilføjet en tændstiksdel, og museet skiftede da navn til det nuværende, og fremstår nu som et industri- og kulturhistorisk museum med omfattende samlinger vedrørende svensk tobaks- og tændstiksfabrikation. :: Tobaks- og Tändsticksmuseum

Tändsticksmuseet (Jönköping) Jönköping syd for Vättern er verdens tændstiksby. Verdens eneste specialmuseum for tændstikker finder man i byens første tændstiksfabrik, Jönköpings Tändsticksfabrik, fra 1848, der selvfølgelig er en træbygning. Flot lille hjemmeside, der giver et fint indtryk af museet, inkl. en fin samling tændstiksæskeetiketter. :: Tändsticksmuseet

Vasamuseet (Stockholm) 27,5 millioner besøgende tager ikke fejl. Vasamuseet på Djurgården i Stockholm er et must for Stockholms-besøgende. Det enestående krigsskib blev bygget 1626-28, men sank efter få hundrede meter på sin jomfrurejse. Efter 333 år blev Vasa bjærget i 1961. Særdeles informativ website. :: Vasamuseet

Vin & Sprithistoriska Museet (Stockholm) I Stockholm findes dette specialmuseum for vinens og brændevinens kulturhistorie i Sverige. Det startede i 1967 som en udstilling for AB Vin & Spritcentralens 50-års jubilæum, men blev løbende udbygget. Siden 1989 har museet rådet over 1200 kvadratmeter, hvor der bl.a. er opstillet brændevinsapparater fra Reimersholm Spritfabrik. Flot webside med uhyre mange informationer og mulighed for en virtuel gennemgang af museet. Vin & Sprithistoriska Museet har i mange år desuden uddelt stipendier til forskning i ”svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Vidare kan forskning bedrivas inom teknik- och tillverkningshistoria samt inom handel och politik.” :: Vin & Sprithistoriska Museet

Tyskland

Deutsches Museum (München) På museumsøen i München findes Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik. Med over 100.000 genstande er museet Tysklands førende museum for videnskab og teknik. Afdeling i bl.a. Bonn. Museets hjemmeside er delvis på engelsk. :: Deutsches Museum


Andre foreninger m.v. i udlandet

Bemærk: Nedenstående links er forsat delvis under opdatering (27/12-08):

ICHOTEC – International Committee for the history of technology The International Committee for the History of Technology (ICOHTEC) blev grundlagt i Paris i 1968 for at skabe et fælles forum for teknologihistorikere i Østblokken og den vestlige verden. Ved siden af SHOT (se nedenfor) er organisationen, der bl.a. holder årlig kongresser og udgiver en årspublikation, det førende internationale forum for teknologihistorie. :: ICHOTEC

Industriminnen i Norden Industriminnes netværk er et netværk af fagfolk i Norden, som arbejder med industrihistorie på forskellig vis. Netværket blev etableret af kursister fra det Nordiske Industriminnes kursus. Industriminnen er det svenske ord for industrihistorie med sine bevaringsværdige bygninger og anlæg. Netværket har ingen hjemmeside, men via en mailliste rundsendes nyheder. Man kan blive optaget på listen ved at kontakte Dag Avango, Enheten för Industriminnesforskning, Avd för Teknik- och Vetenskapshistoria, Kungliga Tekniska Högskolan, 100 44 Stockholm, Arb: 08/790 87 23, Fax: 24 62 63 Email:avango@tekhist.kth.se

The Newcomen Society Selskabet med sæde i London blev grundlagt i 1920 og er dermed verdens ældste forening inden for “the history of engineering and technology”. Selskabet er meget aktivt, og holder bl.a. foredrag ca. hver 14. dag på bl.a. Science Museum i South Kensington. Websitet indeholder desuden oplysninger om publikationer, aktiviteter, afdelinger, medlemskab og links. :: The Newcomen Society

Scientific Instrument Commission The Scientific Instrument Commission is a constituent organisation of the International Union of the History and Philosophy of Science (IUHPS). It seeks to encourage scholarly research on the history of scientific instruments, and the preservation and documentation of collections of instruments, as well as their use within the wider discipline of the history of science. So as to promote interest in the history of instruments, to encourage discussion and to advance scholarship, annual symposia are held in different parts of the world, usually where there are important collections of instruments or centres of research and teaching. When appropriate, the proceedings of these symposia have been published. Once every four years the annual symposium forms part of the Congress of the IUHPS. The Commission also publishes an annual newsletter and bibliography, and occasionally sponsors workshops on specialist themes. www.sic.iuhps.org

The Scientific Instrument Society The Scientific Instrument Society (SIS) was formed in April 1983 to bring together people with a specialist interest in scientific instruments, ranging from precious antiques to electronic devices only recently out of production. The society comprise collectors, the antiques trade, museum staff, professional historians and other enthusiasts. Activities include occasional one-day and week-end conferences, special `behind-the-scenes’ visits to museums, and trips abroad. The society publishes The SIS Bulletin. www.sis.org.uk Membership enquiries: The Executive Officer (Wg Cdr Geoffrey Bennett), e-mail:sis@hidex.demon.co.uk  sis@hidex.demon.co.uk .

SHOT – the Society for the History of Technology Selskabet er stiftet i 1958 og er med omkring 1500 medlemmer fra 35 forskellige lande, herunder Danmark, det internationalt største selskab for teknologihistorie. Formålet er beskrevet meget bredt: “The Society for the History of Technology is dedicated to the historical study of technology and its relations with politics, economics, labor, business, the environment, public policy, science, and the arts.” Foruden den årlige kongres udgiver SHOT bl.a. også Technology and Culture (se nedenfor). Websiden indeholder bl.a. en reference sektion. :: SHOT

Tensions of Europe (ToE) Vigtigt europæisk teknologihistorisk netværk. Arrangerer workshops, sommerskoler og udgiver arbejdspapirer m.m. :: Tensions of Europe


Publikationer

Technology and Culture ( http://shot.press.jhu.edu/tc.html  ) Det mest fremstående tidsskrift indenfor teknologihistorieområdet.

Polhem: Tidskrift för teknikhistoria ( http://www.teknikhistoria.kva.se/SNT04.htm  ) Nordisksproget tidsskrift udgivet af Svenska nationalkommittén för teknikhistoria.

The SIS Bulletin www.sis.org.uk/indexbul.htm  ) Tidsskrift, der fokuserer på videnskabelige instrumenter og aktiviteter for the Scientific Instrument Society.


Akademiske Institutioner

Danmark: Institut for Videnskabshistorie, Aarhus Universitet www.ivh.au.dk  )

Sverige: Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, Kungliga Tekniska Högskolan ( www.indek.kth.se  )

Tema Teknik och social förändring, Linköping ( www.tema.liu.se/tema-t/  )

Teknik och samhälle, Chalmers ( www.mot.chalmers.se   )

Andre lande: The Centre for the History of Science, Technology and Medicine (CHOSTM), Imperial College ( www.hstm.ic.ac.uk  )

The STS Program, Massachusetts Institute of Technologyhttp://web.mit.edu/sts/  )

History, filosohy and technology studies, Technische Universiteit Eindhoven ( http://w3.tm.tue.nl/en/capaciteitsgroepen/aw/  )


Andre Sites

The Thomas A. Edison Papers ( http://edison.rutgers.edu  ) The Thomas A. Edison Papers is a documentary editing project. The original goal of the project was to organize and publish a select edition of the estimated 5 million pages of Thomas Alva Edison’s technical, business, and personal papers in two forms—a six-part microfilm publication and a book edition of fifteen to twenty volumes. To date the project have published 227 reels (four parts) of microfilm, comprising one-third of a million pages and covering Edison’s life from 1847 to 1910; four volumes that detail the first 32 years of Edison’s life; and a six-reel collection of film and equipment catalogs from the earliest years of motion pictures. For the present the site will make available a searchable document database linked to document images for Parts I–III (1847–1898) and some of the editorial materials from the image and text publications, with continual additions. In addition, the project is including material that they have collected from outside repositories. In it its final form the full digital edition will include the text of the print volumes.

The History Project ( http://historyproject.ucdavis.edu  ) Dette site er vedligeholdt af undervisere og samler kilder til brug i historieundervisning. Sitet har en interessant billeddatabase: http://historyproject.ucdavis.edu/imageapp.php

History of Medicine Online Syllabus Archive (http://www.nlm.nih.gov/hmd/syllabi/index.html  ) The History of Medicine Division of the National Library of Medicine is pleased to announce the launch of its Online Syllabus Archive. The Archive aims to provide both an online syllabus exchange and a historical record of teaching in the history of medicine.

Transnational Infrastructures and the Rise of Contemporary Europe (TIE) ( http://www.tie-project.nl / )