Kontingent

Indmeldelse i Dansk Teknologihistorisk Selskab kan ske direkte ved bankoverførsel af årskontingentet (150 kr.) til selskabets bankkonto i Danske Bank: 3386-0978817. Husk at angive dit navn. Send tillige mail i selskabets kasserer Henrik Knudsen med oplysninger om navn, adresse og emailadresse.

Studerende kan bliver medlemmer til nedsat kontingent: 50 kr. om året. Send kassereren kopi af studiekort eller anden dokumentation.

Nuværende medlemmer kan også forny deres medlemskab samt betale årsmødebidrag ved overførsel til denne konto. Husk at anføre navn og emne (f.eks. kontingent 2017). Send meget gerne supplerende mail vedrørende betalingen til selskabets kasserer. Det gælder også, hvis du ønsker tilsendt et girokort.

Send kassereren en e-mail her: Henrik Knudsen