Bestyrelsen

Bestyrelsen i 2019. Fra venstre Per, Hans Jørn, Louise, Casper, Kenn, Henrik, Michael og Leila. Foto ved bestyrelsesmøde 25. januar 2019 på Steno Museet. Foto: Hans Buhl.

Louise Karlskov Skyggebjerg, Ph.d. i teknologihistorie, Teknologihistorie – DTU, louise.skyggebjerg@fysik.dtu.dk, mobil: 21 66 77 47. Formand for selskabet.

Michael F. Wagner, lektor, dr.phil., Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet, mfw@cgs.aau.dk. Sekretær for selskabet.

Hans Jørn Thorøe, lektor, Odense Tekniske Gymnasium, hjt@sde.dk. Kasserer for selskabet.

Henrik Knudsen, ph.d., cand. scient i videnskabs- og teknologihistorie, seniorforsker,  Rigsarkivet – Indsamling og Bevaring, hkn@sa.dk.

Laila Zwisler, lektor, Teknologihistorie – DTU, lazw@fysik.dtu.dk

Casper Andersen, ph.d. lektor i idé- og videnskabshistorie, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, ideca@cas.au.dk

Suppleanter:

Kenn Tarbensen, seniorforsker, ph.d., Rigsarkivet – Brugerservice og Formidling, kt@sa.dk. Ansvarlig for selskabets hjemmeside.

Per V. Klüver, museumsinspektør, Gasmuseet, per@gasmuseet.dk.

Revisorer:

Hans Buhl, museumsinspektør, Steno Museet, Århus.

Hanne Thomsen, museumsleder, Gasmuseet, Hobro.