Konference om Lindøværftet m.m. 2012

Dansk Teknologihistorisk Selskab arrangerede 27. – 28. april sammen med Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer og Håndværks- og Industripuljen en stor konference i anledning af lukning af værftets nybygningsaktiviteter. Den fandt sted i Odense i praktisk samarbejde med Center for Industri- og Erhvervshistorie. Ca. 40 personer deltog. Nærmere omtale af konferencen findes på Håndværks- og Industripuljens website
:: Se program og referat her

Nedenfor nogle stemningsbilleder fra lørdagens udflugt.

Fotos: Kristoffer Jensen