Window Museum – nyt specialmuseum er under opbygning

Window Museum er et museum under opbygning i VKR Holding. Første skridt er opbygningen af en vinduessamling og en litteratursamling. Samlingerne skal på længere sigt danne grundlag for en bred formidling af vinduets udviklingshistorie i Europa. Men allerede nu stiller VKR Holding samlingerne til rådighed for forskere, specialestuderende og andre, der kan anvende dem i deres arbejde med eksempelvis teknologihistorie, arkitekturhistorie, materialelære etc.

Vinduessamlingen består pt. af 170 vinduer fra midten af 1700-tallet til i dag med hovedvægten på den industrialiserede periode. Alt efter hvilken synsvinkel, man anlægger på samlingen, kan der uddrages megen forskellig viden og mange forskellige historier.

I nogle af samlingens yngste vinduer kan man eksempelvis aflæse energikrisens betydning for den teknologiske udvikling af energirigtige vinduer. I nogle af de ældre afspejles det nye menneskesyn, der voksede frem i slutningen af 1800-tallet. Herunder den viden man fik om dagslysets betydning for menneskets sundhed. Desuden kan der trækkes en rød tråd gennem udviklingen og innovationen af nye produktionsmetoder og materialer, herunder glas- og beslagtyper.

Enkelte vinduer i samlingen har en unik historie eksempelvis et vindue fra Svanemølleværket tegnet af arkitekten Louis Hygum i 1953, et vindue fra Tuborg tegnet af arkitekten Anton Rosen i 1903 samt et løgkuppelformet vindue fra Nimb i Tivoli. Disse særlige vinduer er med til at tydeliggøre, hvilken vigtig rolle vinduet spiller i den arkitektoniske helhed.

Fra Window Museums side håber man, at mange forskellige fagfolk kan få glæde af samlingen, og at den kan understøtte en generel interesse og forståelse for vinduets udvikling og betydning.


Yderligere oplysninger

Henvendelser vedrørende samlingen kan rettes til museumsleder Susanne Pouline Svendsen på mail: Susanne Pouline Svendsen


Se også mere om VKR Gruppens historie her.
:: VKRs historie