Årsmødeseminar 2022

Der var igen i år godt fremmøde til selskabets årsmøde, der i år havde temaet Teknologisk dannelse og teknisk uddannelse og blev afholdt 23. september 2022 på Frederiksberg. Formiddagen bød på en række veloplagte oplæg om blandt andet grundlæggelsen af polyteknisk læreanstalt, om de tekniske skolernes historiske dannelsesdiskussioner, om fordismens møde med ”den danske model” og om skiftende idealer for ”den dannede ingeniør”. Foredragene viste blandt andet, hvordan kampe mellem boglærdom og praktisk værkstedsarbejde løber som en rød tråd gennem den teknologiske dannelses- og uddannelseshistorie i dansk sammenhæng – akkurat som den i øvrigt også gør i dag. Efter frokost gik årets udflugtsmål til et Fablab ved Valby Stadion, hvor de gamle omklædningsrum danner en unik ramme for et åbent sted med borgeradgang til 3D-printere og anden teknologi. Stedets dynamiske ledere gav årsmødedeltagerne stof til eftertanke om demokratiseringen af adgang til teknologien. Efter besøget var der igen tid til foredrag denne gang om automationsprocesser og arbejdskraft i historisk perspektiv med udgangspunkt i Grundfos’ spændende historie.

Årsmødet blev holdt på Frederiksberg hos Technical Education Copenhagen, en af landets største erhvervsskolecentre, som sporer sit ophav 150 år tilbage i tiden med oprettelsen af Frederiksberg Tegneskole. En velvalgt ramme i forhold til årsmødets tema. En stor tak skal gå til Thomas Palmelund Johansen og til TEC for forbilledligt værtskab, der gav så glimrende fysiske rammer for de mange spændende oplæg og levende diskussioner som de gav anledning til. Traditionen tro var der efterfølgende generalforsamling inden årsmødet rundede af med spisning – denne gang i Hansens Gamle Have på Frederiksberg.

Det fulde program med titler og oplægsholdere kan findes på selskabets hjemmeside.

  

  

                       

  

Tekst af Casper Andersen. Fotos af Ole Jeppesen og Per V. Klüver.