Årsmødeseminar 2023

Selskabets årsmøde blev i år afholdt på Grundfos i Bjerringbro. Der var igen godt fremmøde til begivenheden, der i år havde temaet Pumpen og kloden. Om teknologien lokale rødder og globale udfordringer.

Formiddagen bød på en række veloplagte oplæg, der åbnede vinkler på årsmødets tema. Flemming Petersen, leder af Grundfos’ Historiske Afdeling lagde for og belyste hvordan Grundfos fra sit udspring i Bjerringbro nu opererer på global skala. Nils Thorup, programleder for ”Vand og bæredygtig udvikling” i Grundfos Fonden, tog os rundt i verden, hvor pumpeprojekter og adgang til rent vand bogstaveligt er et spørgsmål om liv og død. Professor Emeritus Dan Rosbjerg fra Danmarks Tekniske Universitet gav os herefter en global rundtur til steder, hvor mangeårig oppumpning af grundvand nu medfører omfattende problemer med vanddistribution og forurening. Foredragene viste blandt andet, hvordan nøgleteknologiers bidrag til positiv udvikling på globalt niveau er helt afhængig af lovgivning og regulering på lokalt plan. Der var i den grad stof til eftertanke og diskussion, som da også fortsatte ufortrødent ind i den gode frokost, som Grundfos var vært for.

Efter frokosten tog årsmødet hul på eftermiddagens program. Det blev indledt med en særlig rundvisning i Grundfos’ produktionsfabrik, der fremstiller de så velkendte cirkulationspumper til private hjem. Selskabets medlemmer blev iført det påkrævede sikkerhedsudstyr og kyndigt rundvist i produktionsprocessen, hvor de små dele gradvist bliver til de effektive varmepumper, som de fleste af os kun kender som færdigt produkt. Dele af fremstillingsprocessen er hemmeligholdt, og vi kan i sagens natur ikke vise billeder fra fabrikken. Men vi kan godt afsløre, at selskabets medlemmer nærstuderede de dybt fascinerende automatiserede arbejdsprocesser. Efter en kaffepause gik turen i bil til The factory – et af Grundfos’ tre museer – hvor David Lynge Hein og Flemming Petersen med udgangspunkt i en udstilling af Grundfos’ materielle kulturarv introducerede os til en historie, der på engang er et stykke lokalhistorie, et stykke Danmarkshistorie og et stykke global virksomhedshistorie. Det er også en historie om viden, der rejser ind og ud af landet, om investering i nye processer og teknologier, såsom elektrificering og mikrochipstyring – og om hvordan nye materialer kommer til og glider ud igen i takt med at markeder, kundebehov og lovkrav ændres.

 

En meget stor tak skal gå til Grundfos og særligt Fleming Petersen for at åbne dørene for selskabet. Det var den bedst tænkelige ramme for et årsmøde, hvor der også blev plads til de svære spørgsmål og dilemmaer, der melder sig i en verden, hvor vand er en stadig mere knap ressource. Traditionen tro gik vi efter mødet til generalforsamling inden årsmødet rundede af med smørrebrød, øl/vand og gode samtaler blandt selskabets medlemmer. En storslået dag i teknologihistoriens tegn.

Det fulde program med titler og oplægsholdere kan findes på selskabets hjemmeside.

Tekst: Casper Andersen. Fotos: Ole Jeppesen.