Dansk Historikermøde på KUA 21.-22. august 2009

Ups! Ved en fejl var en teknologihistorisk sektion om biler og fritidsliv ikke med på det netop udsendte program fra Dansk Historikermøde. Se nærmere på mødets website under Programudvidelse – og følg i
øvrigt det spændende program efterhånden som sektionerne falder på plads. (9/3-2009).
:: Dansk Historikermøde 2009