Godt nyt fra Norge

Kortlægning af oliefelter, boreplatforme m.m.

Med Kulturminneplan for petroleums-virksomheten på norsk sokkel er der foretaget en udførlig kortlægning af den norske olie- og gasindustris udvikling siden 1960’erne. Den 264 sider store rapport, der er et led i arbejdet med udpegning af offshoreinstallationer med national bevaringsværdi, kan læses som pdf-filer på Norsk Oljemuseums website. (2/4-10)
:: Se mere og læs bogen her