Minimumskrav til registrering m.v. af videnskabelige samlinger på universiteter o.l.

Universeum

Arbejdsgruppen for ’Preservation of Recent Heritage of Science in the University’ under Universeum European Academic Heritage Network har udarbejdet retningslinjer for arbejdet med denne type kulturarv. Dokumenterne er tilgængelige på netværkets hjemmeside. Laila Zwisler fra DTU deltager i arbejdsgruppen, men vil gerne have flere danske kolleger med. Kontakt gerne Laila Zwisler (se under Bestyrelsen).

:: Se Retningslinjer og referat fra workshop i Hamborg i juni 2014 hos Universeum