Årsmødet holdes allerede 29. – 30. maj 2015 i Helsingør

Dansk Teknologihistorisk Selskab holder i år allerede årsmøde og generalforsamling i slutningen af maj. Sammen med Håndværks- og Industripuljen holder vi nemlig et stort fælles seminar om Tingenes tilstand. Det finder sted på Teknisk Museum i Helsingør fredag og lørdag 29. – 30. maj. Der arbejdes hårdt på et spændende program, og nærmere følger snarest. Sæt kryds i kalenderen allerede nu!