Årsmødeseminar på DTU 15. september 2017

Sæt kryds i kalenderen!

Bestyrelsen arbejder p.t. på at planlægge årsmødeseminar på DTU i Lyngby fredag den 15. september 2017.

Med emnet Natur, menneske og teknologi sættes fokus på teknologiske dilemmaer i historisk perspektiv.

Nærmere følger.